– Tag ordet med succes!

Workshop i Suveræne samtaler

Få kommunikationsværktøjerne til at skabe tillid, trivsel og samarbejde

 • Tager I let fejl af hinanden ved møder og andre samtaler?
 • Har I oplevelsen af, at I ikke rigtigt kommer ind til kernen og får talt om dét, det handler om?
 • Mangler I samling, fælles forståelse, tillid og respekt imellem jer?

Når vi vil udvikle vores organisationer og medarbejdere, er det afgørende, at vi forstår, hvor vigtig en sund dialog er. Uden en sund dialog har vi ikke en sund arbejdsplads med medarbejdere, der trives, føler sig værdsat og bidrager med deres talenter til løsningen af kerneopgaven.

I hverdagen er der usynlige love, der gør at vores kommunikation får andre til at føle sig set, hørt og mødt, blive trygge og gå med ind i samtalen med dig. Hvis vi ikke kender de love, kommer vi let til at spænde ben for det gode samarbejde og går glip af de vigtige informationer, vi skal bruge fra andre, fx i behandlingsforløb, projekter og i løsningen af vores opgaver.

Lær hvordan I kommunikerer internt, så I holder fokus på jeres kerneopgaven og få delt viden, fundet de bedste idéer og rykket jeres arbejde fremad. Bliv bedre til at have gode samtaler, hvor I får talt om det, der skal på bordet, med udgangspunkt i respekt og anerkendelse, så I bygger tillid og styrker samarbejdsrelation.

Lær at bruge værktøjerne til sunde samtaler og få færre konflikter, bedre samarbejde og et bedre arbejdsmiljø

SUVERÆNE SAMTALER GIVER TRIVSEL OG FOKUS

I workshoppen bliver I indført i grundelementerne til suveræne samtaler og I lærer hvordan I bruger dem i praksis.

Workshoppen har sit fundament i anerkendende og assertiv kommunikation og ikke voldelig kommunikation samt dialogisk teori og samtaleteknik. Workshoppen er aktiv og fokuseret på jeres virkelighed. I går ud fra workshoppen med en stor klarhed og ro, parate til at lytte og tage ordet i sunde samtaler.

WORKSHOPPEN GIVER JER:

 • Værktøjerne til god samarbejdskommunikation
 • Træning i at bruge værktøjerne i praksis
 • Grundig feedback, der sætter fokus på dine styrker og udviklingsområder.
 • Viden om, hvad der er på din banehalvdel og den andens banehalvdel, og hvordan du ved at ændre den måde, du kommunikerer på, indbyder til en rolig og respektfuld måde at kommunikere på, der ikke kan andet end at påvirke den, du taler med. –
 • Værktøjer til at blive bedre til at lytte, stille de rigtige spørgsmål og finde fælles løsninger og handlemuligheder.
 • Værktøjer til at kommunikere dit indspark, din feedback og dine synspunkter uden at træde andre mennesker over tæerne.

 

VEKSELVIRKNING MELLEM TEORI OG ØVELSER

ARTIKULATIONs workshops er aktive fra første i minut. Hver gang i er blevet præsenteret for viden, guides i ind i en øvelse, der omsætter den viden I får til konkrete øvelser, der gør jeres interne kommunikation endnu bedre. I guides til at reflektere over jeres egen praksis og jeres kommunikation som ledere, og finde jeres unikke styrker og de udviklingsområder I har efter workshoppen. Workshoppens indhold og det medfølgende materiale guider jer til at træne og implementere de nye værktøjer efter workshoppen.

 

LÆRINGSMATERIALE

Med i workshoppen er kursusmateriale med ARTIKULATIONs 7 guldkorn til Suveræne Samtaler, lige til at hænge op på jeres arbejdsplads efterfølgende, og guide jer til at holde fast i workshoppens principper og værktøjer.

 

OMFANG & DELTAGERE

Workshoppen varer 4 timer og kan målrettes og faciliteres for intensive hold helt ned til 6 personer og kan målrettes til at inspirere og give værdi til helt op til 70 deltagere. Workshoppen skræddersys til jeres behov, udfordringer og situationen, og kan forløbe over en hel eller en halv dag, afhængigt af jeres fokus og hvad I ønsker at komme i dybden med. Se forslag til heldagsworkshop her. – læs mere om program for heldagskursus her

DIN UNDERVISER

Annette har tidligere holdt workshoppen hos Københavns Kommune og Køge Kommune. Læs mere om din underviser og facilitator, speakercoach, foredragsholder og ekstern lektor i kommunikation, Annette Bjerre Ryhede, her

FORESPØRGSEL & BOOKING

Ring på 2033 5135 eller send en mail til info@artikulation.dk og hør mere om, hvad der passer bedst til din tema-dag, medarbejderseminar eller konference.

Se program for heldagskursus i dialogisk kommunikation >
Book et kursus hos ARTIKULATION i suveræne samtaler og få kommunikationsværktøjerne til at skabe en sund kommunikationskultur på jeres arbejdsplads.

I LÆRER:

 • hvordan I indgår i en sund dialog og bygger tillid
 • hvordan I giver plads og sikrer at I begge bliver hørt, mødt og får jeres pointer frem
 • hvordan I bruger lytning som redskab og
 • giver anerkendende feedback uden at træde andre over tæerne
 • hvordan I hurtigt og effektivt at få talt om sagen og finde de bedste løsninger

SEND FORESPØRGSEL >