Samarbejdskommunikation

På et skræddersyet kursus i samarbejdskommunikation får I viden, værktøjerne og færdigheder. Der støtter og udvikler jeres interne kultur, samarbejde og problemløsning.

Jeres møder & sprog skaber jeres samarbejde

Den måde I møder hinanden på og taler sammen former ikke bare jeres relation. Det former den måde I ser på opgaver, problemer, processer og udfordringer. Ved at blive bevidst om og udvikle jeres interne kommunikation er I bedre rustet til at møde interne og eksterne udfordringer.

Samarbejdskommunikation handler derfor om at tale sammen på en måde, hvor jeres professionelle relation styrkes. Hvor I kan tale om fejl, mangler, krav, behov og misforståelser uden at skabe splid, mistrivsel eller større afstand. Men derimod større åbenhed, tillid og psykologisk tryghed.

Jeg udvikler skræddersyede workshop-forløb & seminarer, der tager udgangspunkt I jeres mål, strategi, kultur & processer via grundig dialog med jer og evt. undersøgelser.

 

Jeg arbejder med de kommunikationsformer som er en del af jeres kultur, eller som kan gavne den. Derfor går jeg hele vejen rundt om møder og præsentationer både virtuelle og fysiske. Men mest af alt kigger jeg på, hvad I taler om, hvordan, hvornår og under hvilke rammer og betingelser.

 • Er alt virtuelt?
 • Hybrid?
 • Eller primært på mail?
 • Hvad bruger I henholdsvis fysiske og virtuelle møder til?
 • Opstår de ustrukturerede, faglige samtaler indenfor et projekt – eller venter I til næste møde?
 • Har I de samtalerum og samtaleformer der gør, at I finder de steder jeres projekter, fagligheder eller mål hæfter på hinanden? Hvor I trygt kan tale om fejl, udvikling, usikkerheder, behov eller misforståelser?
 • Og hvad skal der til for, at de opstår?

Mine workshops & seminarer i samarbejdskommunikation;

 • Giver jer viden og forståelse for hvad der styrker en sund og effektiv intern dialog med fokus på psykologisk tryghed og tillid imellem jer
 • Evaluerer og justerer jeres interne dialog så den støtter trivsel og mål
 • Giver konkrete dialog og kommunikations-værktøjer der styrker jeres interne dialog og den psykologiske tryghed, opgaveløsning og tillid
 • Giver jer træning i og feedback på jeres kommunikation og brug af diverse kommunikationsværktøjer
 • Finder de principper, metoder og værktøjer, der styrker jeres dialoger, mål og trivsel.
 • Styrker jeres professionelle relation og samarbejde

I LÆRER:

 • hvordan I indgår i en sund dialog og styrker tilliden imellem jer
 • hvordan I giver plads og sikrer at I alle bliver hørt, mødt og får sine pointer frem
 • hvordan I bruger jeres kommunikation til at støtte jeres opgaveløsning
 • styrker jeres trivsel, arbejdsmiljø og sociale kapital med jeres sprog
 • hvordan I hurtigt og sundt får italesat problemer og finder de bedste løsninger
 • I får talt om konfliktfyldte emner – uden at havne i en konflikt.
 • I får tryktestet hinadens idéer, så I finder de bedste.
 • I bliver bedre til at anerkende hinanden og opbygger respekt og tillid i gruppen.

SEND FORESPØRGSEL >