Samarbejdskommunikation

På et skræddersyet kursus i samarbejdskommunikation får I værktøjerne til at blive bedre til at løse problemer, finde løsninger – og styrke jeres samarbejde

 • Er jeres interne dialog præget af en hård tone, som nogle ikke trives i?
 • Er jeres samtaler og møder præget af misforståelser, magtkampe eller lange diskussioner?
 • Mangler I samling, fælles forståelse og tillid imellem jer?

Den måde I kommunikerer indbyrdes skaber jeres samarbejde

Vi er afhængige af vores sprog og vores dialog for at kunne løse opgaver i fællesskab. Men vi ser alle verden forskelligt, taler forskellige faglige sprog og fortolker individuelt. Med værktøjer fra samarbejdskommunikation bliver I bedre til hurtigt og effektivit at opdage, når I taler forbi hinanden og skabe en ny og bedre forståelse for hinanden, hinandens fagligheder og for opgaven. I bliver bedre til at diskutere uden at skade, trykteste idéer, udvikle bedre løsninger og nå jeres mål.

Når I vil styrke jeres samarbejde, skal I arbejde med jeres sprog og den måde, I taler sammen. På ARTIKULATIONs skræddersyede kurser i samarbejdskommunikation får I metoder, principper og værktøjer der styrker jeres kommunikationskultur. En kultur med tillid. Trivsel. Samarbejde og opgaveløsning i fokus.

I lærer hvordan I bruger jeres daglige møder og samtaler til at dele viden, holde fokus på kerneopgaven, finde de bedste idéer og rykke jeres projekter fremad.

Kurset er aktivt og styrker åbenheden, trygheden, tilliden og fremdriften i gruppen.

Aktiv træning + cases

På kurset bliver I indført i grundelementerne til sund samarbejdskommunikation og I bliver trænet i at bruge dem i praksis. Det er afgørende for, at de bliver implementeret i jeres daglige arbejde og kultur.

Kurset har sit fundament i anerkendende og assertiv kommunikationsteori, ikke voldelig kommunikation, konflikthåndtering, samarbejde, dialogisk teori,  samtaleteknik samt principper og metoder fra High Performance Teams. Workshoppen er aktiv og vi arbejder med cases fra jeres hverdag.

Efter kurset er i i stand til at kommunikere, så I oplever færre misforståelser og konflikter, et øget fokus på jeres kerneopgaven og de resultater I skal skabe.

I LÆRER:

 • hvordan I indgår i en sund dialog og styrker tilliden imellem jer
 • hvordan I giver plads og sikrer at I alle bliver hørt, mødt og får sine pointer frem
 • hvordan I bruger jeres kommunikation til at støtte jeres opgaveløsning
 • styrker jeres trivsel, arbejdsmiljø og sociale kapital med jeres sprog
 • hvordan I hurtigt og sundt får italesat problemer og finder de bedste løsninger
 • I får talt om konfliktfyldte emner – uden at havne i en konflikt.
 • I får tryktestet hinadens idéer, så I finder de bedste.
 • I bliver bedre til at anerkende hinanden og opbygger respekt og tillid i gruppen.

SEND FORESPØRGSEL >