Workshop i kommunikationsværktøjerne til bedre samarbejde

På kurset i samarbejdskommunikation får I værktøjerne til at blive bedre til at løse problemer, samarbejde og finde løsninger

 • Er jeres kommunikation præget af en hård tone, som nogle ikke trives i?
 • Er jeres samtaler og møder præget af misforståelser, magtkampe eller værdiløse diskussioner?
 • Mangler I samling, fælles forståelse og tillid imellem jer?

Den måde vi taler sammen skaber vores relation.

Når I vil styrke jeres samarbejde skal I arbejde med den måde I taler sammen. På ARTIKULATIONs skræddersyede kurser i samarbejdskommunikation får I metoder, principper og værktøjer der styrker jeres kommunikationskultur. En kultur med tillid. Trivsel. Samarbejde og opgaveløsning i fokus.

I lærer hvordan I bruger jeres daglige møder og samtaler til at dele viden, holde fokus på kerneopgaven, finde de bedste idéer og rykke jeres projekter fremad.

Kurset er aktivt og styrker åbenheden, trygheden, tilliden og fremdriften i gruppen.

STYRK JERES SAMARBEJDSKOMMUNIKATION

På kurset bliver I indført i grundelementerne til sund samarbejdskommunikation og I bliver trænet i at bruge dem i praksis. Det er afgørende for, at de bliver implementeret i jeres kultur.

Kurset har sit fundament i anerkendende og assertiv kommunikationsteori, ikke voldelig kommunikation, konflikthåndtering, samarbejde, teori og samtaleteknik samt principper og metoder fra Hihg Performance Teams. Workshoppen er aktiv og vi arbejder med cases fra jeres hverdag.

Efter kurset er i i stand til at kommunikere, så I oplever færre misforståelser og konflikter, et øget fokus på jeres kerneopgave og de resultater I skal præstere.

I LÆRER HVORDAN

 • I får talt om konfliktfyldte emner – uden at havne i en konflikt.
 • I får tryktestet hinadens idéer, så I finder de bedste.
 • I bliver bedre til at anerkende hinanden og opbygger respekt og tillid i gruppen.

 

 

VEKSELVIRKNING MELLEM TEORI OG ØVELSER

ARTIKULATIONs workshops er aktive fra første i minut. Hver gang i er blevet præsenteret for teori, metoder og principper guides I ind i øvelser og refleksioner.

Workshoppens indhold og det medfølgende kursusmateriale guider jer til at holde fast og implementere principper, metoder og værktøjer efter workshoppen.

 

DINE UNDERVISER

Kommunikationsrådgiver og ejer af ARTIKULATION udvikler og gennemfører det skræddersyede udviklingsforløb I har brug for.

Læs mere om Annette Bjerre Andersen Ryhede, her

FORESPØRGSEL & BOOKING

Ring på 2033 5135 eller send en mail til info@artikulation.dk og hør mere om, hvad der passer bedst til din tema-dag, medarbejderseminar eller konference.

I LÆRER:

 • hvordan I indgår i en sund dialog og styrker tilliden imellem jer
 • hvordan I giver plads og sikrer at I alle bliver hørt, mødt og får sine pointer frem
 • hvordan I bruger jeres kommunikation til at støtte jeres opgaveløsning
 • styrker jeres trivsel, arbejdsmiljø og sociale kapital med jeres sprog
 • hvordan I hurtigt og sundt får italesat problemer og finder de bedste løsninger
 • hvordan I afvæbner og håndterer konflikter

SEND FORESPØRGSEL >