Bliv stærke til at samarbejde

Styrk tillid, samarbejdsevner og problemløsning

 • Bliver jeres samarbejde hæmmet af faglige siloer eller adskillelsen over tidszoner?
 • Oplever I mange misforståelser, små eller store konflikter?
 • Har I svært ved at få samarbejdet til at glide via de virtuelle platforme eller hybridmøder?
 • Mangler I et sprog til at tale om misforståelser og fejl og løse konflikter?
 • Har I en kultur, hvor nogle ikke føler sig hørt og har svært ved at komme med deres ideer, feedback og faglige holdning på en måde, så det bidrager til udviklingen af jeres produkter/ydelser og opgaveløsning?

 

Vi tilbyder kurser og forløb i samarbejde & sund feedback

Her får I viden om og bliver trænet i værktøjer til at styrke jeres interne samarbejds-og kommunikationsevner via et skarpt fokus på relationer og opgaveløsning.

Alle forløb integrerer to parametre:

 1. Opbyggelsen af en sund intern samarbejdskultur med et teoretisk og praktisk fokus på opbyggelsen af den psykologiske tryghed, tillid og trivsel.
 2. Tilegnelsen af kommunikationsværktøjer der styrker innovation, problemløsning og effektivitet – og minimerer misforståelser og konflikter.

 

Relationer, tillid & kultur

Ifølge forskning i samarbejde er stærke, professionelle relationer på et fundament af tillid et værn imod misforståelser og konflikter. Relationen og en kultur af tillid giver en tryghed omkring at gå ind i misforståelser og potentielt konfliktfyldte emner på en måde, der ikke forværrer situationen, men kan bedre den. Når I samtidig er klædt på med værktøjer fra sund dialog, konfliktløsning og kommunikation, har I de bedste kort på hånden til at gå ind i og ud af situationen med endnu stærkere relationer til følge.

 

Samarbejde, innovation & effektivitet

Den måde I taler sammen på og taler om jeres projekter, mål og udfordringer skaber jeres udbytte. Den måde I strukturerer møder på, giver briefinger og faciliterer møderne former, hvad der tales om og hvordan. Alt for mange møder holdes uden en effektiv mødeindkaldelse og briefing, der giver deltagerne mulighed for at forberede sig hurtigt og bidrage med det bedste, deres hjerner har at byde på. Derfor bliver I ikke bare klædt på med effektive møde-ledelsesværktøjer, I bliver også trænet i diskussionsteknikker der hjælper jer til at have et skarpt øje på bolden, udfordre den, udvikle den og få nye bolde på banen – uden at nogen føler sig trådt over tæerne.

 

Vi kobler teori og værktøjer for at:

 • Blive bedre samarbejdspartnere der formår at tune ind, lytte efter ikke bare det sagte, men også det usagte og kunne spore sig ind på andre menneskers behov.
 • Være en kompetent sparringspartner, der kan udfordre et projekt, ideer og løsninger uden det føles som et angreb på personen, men som en hjælp for opgaveløsningen og jeres fælles mål og mission med brug af værktøjer fra samtaleteknik, coaching og supervision.
 • Styrke jeres professionelle relationer så I samarbejder let og effektivt på tværs af afdelinger og kontinenter.
 • Integrere helt lavpraktiske plug-n-play metoder til at sikre effektive mødeindkaldelser, briefinger, møde-strukturering og facilitering af møder og workshops, så I minimerer tidsspilde og højner alles deltagelse og udbytte af møder og diskussioner.
 • Styrke jeres ’kommunikations-loop’ så I kommer væk fra endeløse e-mails og hurtigere får udviklet og handlet på jeres idéer og projekter – på tværs af siloer og tidszoner.

I LÆRER:

 • hvordan I indgår i en sund dialog og styrker tilliden imellem jer
 • hvordan I giver plads og sikrer at I alle bliver hørt, mødt og får sine pointer frem
 • hvordan I bruger jeres kommunikation til at støtte jeres opgaveløsning
 • styrker jeres trivsel, arbejdsmiljø og sociale kapital med jeres sprog
 • hvordan I hurtigt og sundt får italesat problemer og finder de bedste løsninger
 • I får talt om konfliktfyldte emner – uden at havne i en konflikt.
 • I får tryktestet hinadens idéer, så I finder de bedste.
 • I bliver bedre til at anerkende hinanden og opbygger respekt og tillid i gruppen.

SEND FORESPØRGSEL >