Konflikthåndtering

 

Forstå, løs og lær af konflikter

Konflikter er en naturlig del af det professionelle arbejdsliv. Ikke bare fordi forskellige grupperinger har forskellige interesser, behov og ønsker. Men fordi vi som mennesker ikke bare er forskellige – men også opfatter verden forskelligt. Vi ser nemlig ikke bare verden igennem vores interesser og behov, men også vores faglighed. Det giver let misforståelser og dårlig kommunikation, der får os til at kæmpe for vores måde at se tingene på, vores faglighed, vores projekt, vores behov og interesser. Nogle gange stopper kommunikationen, fordi vi ikke kan finde et fælles sprog til at mødes. Men andre gange eskalerer konflikten og fører til magtkampe

Jo mere komplekse konflikter vi står overfor, jo sværere er de at navigere i for at finde kompromisser, løsninger og nye veje. Målet er gennem konflikten at komme til en ny forståelse af hinanden og hinandens behov, der kan bane vejen for et nyt og bedre samarbejde.
Konflikter rummer altid en mulighed for at lære og udvikle os for at kunne tilpasse løsninger, processer og beslutninger bedre i fremtiden.

 

Konflikters  reaktionsmønstre

Konflikter medfølger ofte en følelse af udspændthed i mødet med andres krav, behov og forventninger. Konflikten i sig selv kan kalde på usikkerhed og uro og ønsket om at få forløst – eller undgå – spændingen.
Konflikter bliver ofte mere komplicerede pga. de følelser de udløser i os og i modparten/modparterne, som f.eks utryghed, uro, vrede, aggressivitet – og impulsivitet. De medfølgende følelser får os til at træde ind i forskellige handlingsmønstre for at beskytte os selv og vores behov. Handlemåderne kan optrappe konflikten, f.eks hvis vi selv – eller modparten – griber til personangreb, trusler og anklager. Derfra kan konflikten eskalere yderligere, hvis ikke den bliver håndteret og søgt nedtrappet.

 

Konflikthåndteringsværktøjer

I indføres i effektive og anerkendte konflikthåndterings-teorier og metoder; bl.a. fra krise og konflikt-teori og samtale og kommunikationsteori. Vi vil bl.a. arbejde med anerkendende kommunikation, ikke voldelig kommunikation, konflikttrappen og nedtrappende strategier.
Vi vil herunder arbejde med værktøjer og metoder til at:

  • Håndtere egne følelser og afspænde vores eget nervesystem
  • Lytte imellem linjerne og fange konfliktens knudepunkt
  • Sund samtalekommunikation, med respekt for hver banehalvdel
  • Evnen til at afsøge muligheder og kompromisser
  • Evnen til at indrømme fejl, anerkende den andens behov og sige undskyld – uden at miste troværdighed
  • Evnen til at italesætte beslutninger, krav og behov med vægt på det fælles bedste, fælles mål, værdier og ønsker
  • Evnen til at kommunikere afvisning af andres behov – anerkendende og respektfuldt.
  • Evnen til at ’stoppe ulykken’ ved verbale slagsmål, angreb og trusler.