BRUG MØDER OG PRÆSENTATIONER TIL AT SKABE RESULTATER

Der holdes på verdensplan, dagligt, mere end 30. mio. præsentationer alene i PowerPoint. Men langtfra alle præsentationer, oplæg, briefinger og selve taleren, formår at levere værdi og bruge alles tid, publikums opmærksomhed og egne ord til at skabe værdi.

 

I en stikprøve, foretaget af ARTIKULATION, gennemført i perioden februar-marts 2018 blandt 91 danske ledere, projektledere og medarbejdere fra både offentlige og private organisationer, svarer:

 

  • 33 % at de næsten altid har følelsen af at spilde deres tid ved de daglige møder, som de gennemsnitligt bruger 2 timer på hver dag. Ugentligt løber det op 3 spildte timer per person.
  • 23 % svarer at tidsspildet skyldes, at de mundtlige briefinger, oplæg og præsentationer er for ufokuserede og fyldt med irrelevante detaljer.
  • 13 % svarer, at tidsspildet skyldes, at oplægsholderen ikke formår at fange og fastholde deres opmærksomhed.
  • 33 % svarer at tidsspildet skyldes at mødernes diskussioner ikke er styrede, mangler fokus og stritter i forskellige retninger.

 

Resultatet er indlysende. Tidsspilde koster medarbejdernes timeløn i tabt arbejdsfortjeneste. Men det koster også mere end det. Det koster frustration, forvirring og muligheden for at drive projekter og processer fremad, udvikle, videndele, samtænke og samarbejde om at løse jeres udfordringer og gøre jeres vision og mål til en realitet.

JEG OPTIMERER JERES FYSISKE MØDE

Jeg tilbyder analyse og rådgivning til virksomheder der ønsker at optimere kvaliteten af deres fysiske møder og præsentationer.

 

ANALYSE AF MØDE OG PRÆSENTATIONS-KULTUR

Analysen fokuserer på jeres medarbejdere og lederes oplevelser af kvaliteten og resultatskabelse ved møder og præsentationer samt den kommunikations-kultur der er gældende.

Jeg afdækker hvilke praksisser, der henholdsvis støtter og hæmmer jeres resultatskabelse, målopfyldelse og samarbejde og trivsel.

Analysen baseres på spørgeskemaer, interviews samt observation af udvalgte møder.

Ved endt analyse får I konkret og vejledende rådgivning om hvordan I støtter de praksisser der forbedrer og styrker jeres mål, mindsker dem der hæmmer og bygger nye vaner og retningslinjer. I får den rådgivning og de værktøjer og metoder, der styrker jer så I bliver bedre til at bruge jeres møder og præsentationer til at skabe resultater og fremme samarbejde, innovation, fremdrift og målopfyldelse.