9:00-9:15 VELKOMST OG INTRODUKTION

 
9:15-10:00 VORES BEST PRACTISE
I finder frem til det, der gør forskellen for jeres gode samtaler. Vi samler op på de konkrete handlinger og værdier for jeres interne kommunikation.
10:00-10:45 VI SER ALLE VERDEN FORSKELLIGT
De fleste misforståelser sker, fordi vi tror, at andre ser, hører og ved det samme som os selv.

I lærer, hvordan I håndterer forskellighederne og bliver stærke til at kunne sætte jer i modtagerens sted og målrette jeres budskab og ord

Pause

11:00-11:45 VI HAR ALLE FORSKELLIGE BEHOV
som introverte og ekstroverte har vi forskellige behov. Lær hvordan I tilgodeser jeres forskellige behov og mødes på midten i et respektfuldt samarbejde.

I lærer, hvordan I bliver bedre til at fange, acceptere og give plads til jeres forskellige behov med jeres kommunikation.

Frokost

12:30-13:45 LYT MED ALLE DINE SANSER
Vores evne til at lytte åbent og ikke-dømmende er vores vigtigste kompetence som stærke dialogpartnere.

I træner lyttemusklerne og lærer, hvordan I bliver bedre til at høre alle nuancerne, så jeres dialogpartner føler sig hørt og mødt.

13:45-14:30 TJECK MED VIRKELIGHEDEN
Vi fortolker hele tiden det, andre har sagt, og vi prøver at regne ud, hvorfor de sagde, som de gjorde. Men det er en umulig opgave. I stedet har vi brug for værktøjer til at spore os ind på og få afklaret, hvad det reelt er, andre personer mener.

I lærer, hvordan du spørger respektfuldt og anerkendende ind, så I opnår fælles forståelse og så alle agerer ud fra det samme grundlag.

Pause

14:45-15:30 ANERKEND OG BYG HINANDEN OP
Uden feedback og sparring ingen udvikling. Men evnen til at give den feedback, der rent faktisk bygger personen op, og gør personen bedre, er en kunst.

I lærer, hvordan du via anerkendende værktøjer formidler dit billede af sagen og giver feedback, der bygger hinanden op.

15:30-16:40 UDFORSK MED COACHENDE TEKNIKKER
Som leder og kollega er det afgørende, at du ikke tager autonomien fra den enkelte men møder personen i tillid til, at personen selv kan løse egne problemstillinger.
I lærer, hvordan I bruger coachende teknikker til at støtte andre i at udforske en problemstilling i stedet for at rådgive.
16:40-17:00 OPSAMLING OG VEJEN VIDERE
I guides og rådgives I hvordan I holder fast i værktøjer og principper og implementerer dem i jeres hverdag.