KURSER I LEDELSESKOMMUNIKATION

Når medarbejderne afgør, hvordan de har det med nye tiltag, kigger de altid først til deres nærmeste leder.

De afkoder lederens forhold til emnet via deres kropssprog, ordvalg og kontakt til dem. Jo mere tillid medarbejderne har til lederen, jo mere vil de være åbne for det, der præsenteres.

Men hvis lederen er uklar, usikker eller ude af stand til at sælge budskabet, går muligheden for at lede tabt – og alles tid er spildt.

 

Få mandat til at lede

Klar, mål-orienteret og troværdig lederkommunikation er en afgørende kompetence for den effektive leder. Evnen til at kunne motivere, inspirere og overbevise medarbejdere og stakeholders er afgørende for din succes I stolen.

Som leder skal du formå at kommunikere dine budskaber, så de skaber resonans hos modtagerne, samtidig med at de bidrager til at styrke din troværdighed og tilliden til dig hos målgruppen.

Men mange ledere mangler træning, viden om og effektive metoder, der hjælper dem til at forberede deres kommunikation hurtigt, så de kan kommunikere effektivt i en hverdag præget af pres og divergerende dagsordener.

Derfor fokuserer ARTIKULATIONS lederkommunikation på at styrke og træne dine kommunikationsmuskler, således at de rette metoder og den afgørende kommunikationsforståelse, er flettet ind under huden, og klar til brug. Både til dine afgørende præsentationer for investorer, direktion og bestyrelse og i din daglige lederkommunikation med dine medarbejdere.

Når du briefer, holder præsentationer og samtaler med dine medarbejdere skal din ledelseskommunikation være i top.

Få værktøjerne fra ledelseskommunikation til at omsætte de strategiske budskaber til den situation din afdeling står i og den opgave I løser. Lær hvordan du bruger din mundtlige kommunikation til at skabe tillid, samling og retning. Få værktøjerne og træningen der får dig til at træde roligt, karismatisk og sikkert frem på scenen.

 

Artikulations kurser i ledelseskommunikation:

  • Lær hvordan du mundtligt tegner billedet af hvor vi skal hen og hvordan vi kommer derhen, så dine målgrupper bliver motiverede
  • Lær hvordan du kommunikerer visioner og mål levende og medrivende
  • Lær hvordan du bruger din unikke personlighed til at forme din kommunikation, så du fremtræder autentisk og med integritet
  • Lær hvordan du balancerer de strategiske budskaber med historier, der motiverer, overbeviser og gør din kommunikation klokkeklar
  • Lær hvordan du skaber en platform af integritet, troværdighed og tillid med din kommunikation

 

Tal med integritet

I workshoppen i ledelseskommunikation bliver de retoriske og kommunikations-strategiske værktøjer omsat til jeres virkelighed, udfordringer og behov. I lærer hvordan I bruger jeres mundtlige kommunikation til at motivere, påvirke og overbevise. I kommer derhen hvor I har jer selv med i det, I siger, og opnår en endnu større gennemslagskraft, baseret på integritet.

Vekselvirkning mellem viden, værktøjer og øvelser

ARTIKULATIONs workshops i ledelseskommunikation er aktiv fra første minut. Hver gang i er blevet præsenteret for viden, guides i ind i en øvelse, der omsætter den viden I får til konkrete øvelser, der gør jeres kommunikation endnu bedre.

I guides til at reflektere over jeres egen praksis og jeres ledelseskommunikation, og finde jeres unikke styrker og nye potentialer. Workshoppens indhold og det medfølgende materiale guider jer til at træne og implementere de nye værktøjer efter workshoppen.

Læringsmateriale

Med i workshoppen i ledelseskommunikation er ARTIKULATIONs værktøjsbaserede guide til ledelseskommunikation på print og PDF med værktøjer, fifs og de gode råd der guider deltagerne til at arbejde videre med workshoppens værktøjer og træning efter workshoppen.

 

Din underviser

Læs mere om din underviser og facilitator, speakercoach, foredragsholder og ekstern lektor i kommunikation, Annette Bjerre Ryhede

 

Forespørgsel og booking

Ring på 2033 5135 eller send en mail til info@artikulation.dk og hør mere om, hvad der passer bedst til din tema-dag, medarbejderseminar eller konference.

Se inspirationsvideo her:
icon-headphones

Kom på heldagskurset BLIV HØRT

icon-ticket

Få et skræddersyet kursus til jeres behov, mål og udfordringer her

icon-megaphone

Book foredraget ‘Tag ordet med succes’ her

icon-message

Få 1:1 360graders feedback og træning her