PRÆSENTATIONSTEKNIK – TODAGES KURSUS

 

Sådan kan et to-dages kursus i Præsentationsteknik, mundtlig kommunikation og personlig gennemslagskraft hos ARTIKULATION, se ud:

DAG 1

9:00-11:00 – Sådan forbereder I effektivt stærke præsentationer

Alle arbejder med en præsentation, de skal holde i nær fremtid. Deltagerne bliver mødt af oplæg med fokus på teori og konkrete værktøjer. Hver gang I er blevet præsenteret for et værktøj, guides I til at bruge det i forberedelsen af jeres næste præsentation/mundtlige oplæg.

De får via øvelserne forberedt et oplæg, de er klar til at holde og få feedback på under eftermiddagens i ilden træning.

I lærer:

 • Forskellen på skrift- og talesprog, og hvordan I bruger talesproget til at brænde igennem
 • Hvordan I bruger jeres PASSION til at skabe tilknytning til publikum
 • Hvordan du italesætter dig selv som oplægsholder, så du opbygger TROVÆRDIGHED
 • Hvordan I vælger fokus, formål og budskab, og gør jeres POINTER klare
 • Hvordan I målretter præsentation til at få jeres PUBLIKUM og give dem værdi
 • Hvordan I opbygger strukturen i jeres PRÆSENTATION, så den har en rød tråd og får publikum med hele vejen
 • Hvordan I bruger husketeknikker, så I kan tale frit og med god kontakt til jeres publikum.
11:10-12:00 – FRA NERVØSITET TIL PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT

I lærer:

 • Nervøsiteten at kende, og hvordan I bruger dens energi til jeres fordel
 • Hvordan I holder koncentrationen og bliver rolige foran et publikum
 • Hvordan I bygger selvsikkerhed og optræder selvsikkert foran publikum
12:00-12:30 – Frokost

 

12:30-13:20 Få stemme og kropssprog ud over rampen

I lærer: 

 • Hvordan I bruger jeres stemme til at brænde igennem
 • Hvordan I opnår en god grounding, ro og udviser selvsikkerhed og overblik og bygger tillid med jeres kropssprog

 

13:30-16:45 – Intensiv i ilden træning
 • I kommer alle på enkeltvis og præsenterer det oplæg, I har formet under formiddagens øvelser
 • I modtager anerkendende, udviklende og konstruktiv feedback og individuelt målrettede øvelser
 • I bliver bevidst om jeres styrker, hvad der fungerer og hvad I skal gøre for at brænde endnu mere igennem.
 • Jeg slipper jer ikke før I kan mærke forskellen.
16:45-17:00 – Afrunding, fastholdelse og vejen videre

 

DAG 2

9:00-11:00 – TILLID, DIALOG & FACILITERING
 • Sådan optræder I autentisk, nærværende og troværdigt overfor publikum
 • Sådan opbygger i kontakten til publikum og bruger den til at guide dem igennem budskaber og pointer
 • Sådan opfanger I signaler fra publikum og opbygger energi i rummet
 • Sådan faciliterer du møder, konferencer og andre dialogiske rum
 • Sådan går I i dialog med publikum uden at fokus ryger og tiden skrider
 • Sådan bruger I refleksion og øvelser undervejs til at styrke deltagernes udbytte
 • Sådan bruger I input fra publikum til at få dem til at føle sig inddraget, involveret og hørt
 • Sådan samler I op på en interaktiv seance
11:00-12:00 – Stærk argumentation
 • Bliv bedre til at argumentere for din sag, og skab opbakning til jeres budskaber og flyt holdninger

 

12:00-12:30 – Frokost

 

12:00-13:00 – Sådan håndterer I kritiske spørgsmål
 • Lær hvad det er, der får dit publikum til at komme med kritiske spørgsmål og lær hvordan du håndterer dem på en anerkende og konstruktiv måde så du sikrer ro og fremdrift
13:00-14:00 – Fortæl historier og vind publikum
 • Lær hvordan du bruger historiefortælling til at skabe forståelse, indlevelse og gøre visioner, mål og jeres nye strategi konkrete, så de kalder på fremdrift og handling
14:00-16:45 – Intensiv i ilden træning
 • I vælger om I vil øve og træne jeres formidling med brug af historier eller jeres dialog med publikum – herunder evt. håndteringen af kritiske kommentarer.
16:45-17:00 – Afrunding og vejen videre