Tal dig til større indflydelse

Din evne til at analysere og vinkle problemstillinger, pege på løsninger, og gribe til de argumenter, din målgruppe finder mest overbevisende, er afgørende for din evne til at have indflydelse.

 

Din evne til at bevare roen, se tingene ovenfra, kunne aflæse din modtagers behov og målrette din adfærd og kommunikation hertil er direkte formende for, hvor meget andre lytter til det, du siger

 

På dette kursus får du værktøjer og træning, der gør dig bedre til ikke blot at øve indflydelse, men også til at få opbakning til dig, i din rolle, samt til din faglighed.

 

På kurset lærer du, hvorfor du ikke blot skal pege på problemer, men demonstrere overblik over situationen ved at pege på realistiske løsninger og nødvendige initiativer. Du ledes igennem en proces, der får dig ind under huden, på dine vigtigste stakeholders, så du kan sætte dig selv i deres mindset – vise dem, at du har hørt og forstået, hvad de har brug for, og målrette din kommunikation til deres dagsorden.

Du lærer, hvordan du ved at kommunikere strategisk og bruge elementer fra både argumentationsteknik og storytelling kan skabe følelsen af nødvendighed for at handle.

Annette fangede vores udfordringer og zoomede ind på dem fra første minut af workshoppen. Vi fik principperne, værktøjerne og øvelserne der gjorde, at vi gik ud fra workshoppen med værdifulde refleksioner og brugbare værktøjer til bedre kommunikation – både internt og i forhold til vores interessenter.
Søren Winther Rasmussen 
Økonomichef, Københavns Kommune

PÅ KURSET I INDFLYDELSE ARBEJDER VI MED

Aflæs og tal ind i din modtagers dagsorden

 • Hvordan du analyserer din modtagers dagsorden, og sætter dig i ham, hendes eller deres mindset.
 • Hvordan du formidler dit projekt/din idé/din beslutning/produkt til deres mindset, dagsorden og behov
 • Hvordan du former dine budskaber til deres mindset, så de får oplevelsen af, at du rent faktisk er interesseret i at hjælpe dem med at lykkes og skabe win-win.

 

Kommunikér til dine vigtigste stakeholders

 • Hvordan du træder et par skridt ud af din egen rolle og faglighed, kigger på dit projekt/ide/beslutning udefra, og giver klare opsummeringer, der tager udgangspunkt i, hvad din modtager har brug for at vide.
 • Hvordan du vinkler din kommunikation, så du ikke kun råber op om problemer og risiko, men kommer med dine anbefalinger til løsninger.
 • Hvordan du giver korte og klare briefinger – med udgangspunkt i din modtagers behov – så dine stakeholders har tillid til dig ved roret.
 • Hvordan du ikke bare argumenterer overbevisende – men finder de argumenter, der er mest slagkraftige hos din modtager.
 • Hvordan du ved at begrunde ’hvad’ du har gjort, med ’hvorfor’ øger tilliden til dig.
 • Hvordan du ved at finde de rigtige metaforer, eksempler og bruge storytelling, kan skabe følelsen af nødvendighed for at handle

 

Dit overblik og din gennemslagskraft

 • Hvordan du bringer dig selv i det mindset der skal til for, at du kan kommunikere på et mere overordnet og strategisk plan.
 • Hvordan du bevarer roen udadtil selvom du indadtil er ved at koge over.
 • Hvordan du overkommer nervøsitet og opnår gennemslagskraft i din rolle.
 • Hvordan du bruger dit kropssprog og din stemmeføring til naturligt at vække tillid og udvise ’jeg har styr på det her – I kan have tillid til det, jeg siger’.

 

Aktiv træning i praksis

Hver gang I er blevet præsenteret for et værktøj, guides i ind i en øvelse i at bruge det i praksis, med udgangspunkt i cases.

I modtager løbende worksheets, der guider jer til at analysere og komme ind under huden på jeres stakeholders, strukturere jeres budskaber og give hinanden en fyldestgørende feedback.

For at kursets cases er så virkelighedsnære som muligt, udarbejder jeg dem på baggrund af briefing fra jer.

SKRIV FOR KONKRET TILBUD

Denne kursusbeskrivelse baserer sig på et 1-3 dages kursus, afhængigt af deltagerantal, og hvor mange cases I ønsker at gå i dybden med.

Skriv til mig med jeres ønsker til antal dage, deltagere m.m., så sender jeg jer et skræddersyet tilbud.

I LÆRER:

 • hvordan I dybdeanalyserer modtagers dagsorden og behov
 • hvordan I demonstrerer overblik, løsninger og en vej fremad
 • Hvordan I argumenterer overbevisende
 • Hvordan I bruger jeres ord til at støtte forskellige mål
 • hvordan I vinder tillid
 • hvordan I opbygger troværdighed
 • hvordan I bevarer roen og opnår større gennemslagskraft